Odkrywcze podróże - warsztaty freinetowskie dla nauczycieli

Cykl szkoleń pn. Odkrywcze podróże - to seria warsztatów dla studentów oraz nauczycieli pragnących zgłębić koncepcję pedagogiczną Celestyna Freineta. Tytuł  nie jest przypadkowy, gdyż koresponduje z jedną z myśli C. Freineta: Pozwólcie dziecku wyruszać w podróże odkrywcze, czasem trudne, ale pozwalające znaleźć taki pokarm, jaki będzie dla niego pożywny. Aby jednak dziecko mogło tego doświadczać, najpierw w taką podróż muszą wyruszyć nauczyciele, aby poznać i wypraktykować metody i techniki pracy oraz  stać się dla niego najlepszym przewodnikiem i partnerem  w eksplorowaniu świata.

            Organizatorem warsztatów jest nowo powstała Raciborska Grupa Regionalna Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta działającą przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Do prowadzenia szkoleń zaproszono mgr Kazimierę Piwko – przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki  Celestyna  Freineta  (PSAPF), która - jak sama o sobie mówi - jest przesiąknięta ideami jego pedagogiki i nie potrafiłaby już pracować z dziećmi w sposób tradycyjny.

            Propozycja uczestnictwa  w warsztatach spotkała się z wielkim zainteresowaniem środowiska nauczycielskiego. Na pierwszych warsztatach, które odbyły się 6 lutego 2016 roku, obecnych było 56 osób z powiatów: raciborskiego, wodzisławskiego, a nawet gliwickiego. Tak wysoka frekwencja może być dowodem na duże zapotrzebowanie środowiska nauczycielskiego  na  wszelkie formy  doskonalenia  zmierzającego  w  stronę optymalizacji  oraz  intensyfikacji  pedagogicznego działania.

Podczas spotkania  prowadząca zapoznała obecnych nauczycieli z założeniami  koncepcji  C. Freineta,  która – jak się  okazuje  -  jest   ponadczasowa, gdyż z powodzeniem   wpisuje  się   w   zadania  stawiane   współczesnej  edukacji   przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zakłada bowiem integrację i całościowe postrzeganie świata przez dzieci. Dzięki aktywności własnej oraz szeroko pojętej kreatywności czyni z  nich  jednostki otwarte na zmiany zachodzące w otaczającej ich rzeczywistości oraz  chętnie  w  niej  uczestniczące.

W dalszej części szkolenia uczestnicy pracowali w dwóch grupach systemem rotacyjnym. Pierwsza – zgłębiała uniwersalne prawa naturalne zawarte w kluczowym dziele C. Freineta pt. Gawędy Mateusza, a  swoje przemyślenia i wnioski przedstawiła w formie plakatów. Druga grupa  poznawała  podstawową  technikę swobodnego tekstu oraz próbowała swoich sił w tworzeniu wierszy haiku.

            Kolejne spotkanie warsztatowe  - w marcu.

 

dr  Kornelia Solich

przewodnicząca Raciborskiej Grupy Regionalnej

Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta