Mozaika i witraż Edukacji Artystycznej na Zamku Piastowskim

12495043 1164659330218653 5189953607193764282 n

Instytut Studiów Edukacyjnych i Sztuki serdecznie zaprasza na kolejną wystawę prezentującą prace studentów i pedagogów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Tym razem prezentowany będzie dorobek studentów z pracowni mozaiki prowadzonej przez dr Wiesławę Ostrowską oraz pracowni witrażu prowadzonej przez mgra Jarosława Przybysza. Wszystkie eksponowane prace powstały na zajęciach w ramach realizowanej przez studentów drugiego roku specjalności techniki malarskie i projektowanie witrażu. 


kurator wystawy
dr Wiesława Ostrowska


Mozaika i Witraż - czas ekspozyzycji 9-31 stycznia 2016, Miejsce: Zamek Piastowski w Raciborzu.