„Journal of Physical Education & Health – Social perspective” czasopismem punktowanym

 

1 strona okładki

 

 

Na głównej stronie internetowej naszej uczelni przewija się link zatytułowany „Journal of Physical Education & Health – Social perspective”. Przekierowuje on użytkownika na stronę czasopisma, które chcemy państwu przybliżyć.

Ukazuje się ono cyklicznie od 2012 roku, a jego pomysłodawcą i redaktorem naczelnym jest doktor hab. Jerzy Pośpiech z Instytutu Kultury Fizycznej.

Journal of Physical Education & Health – Social perspective” jest pismem naukowym, redagowanym w języku angielskim w Wydawnictwie PWSZ, a współwydawanym przez Politechnikę Opolską, Uniwersytet Wysp Baleary (Hiszpania) i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu. PWSZ publikuje czasopismo w wersji elektronicznej (e-ISSN 2084-6002), natomiast Politechnika Opolska drukuje je w postaci „papierowej” (p-ISSN 2084-7971).

Jakie treści popularyzuje „JPE&H”? Międzynarodowe grono naukowców, zgodnie z przyjętym profilem, publikuje w nim artykuły prezentujące wyniki badań następujących problemów:

•zdrowie dzieci, młodzieży i dorosłych,

•aktywność fizyczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

•postawy wobec zdrowia dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

•wiedza dzieci, młodzieży oraz dorosłych na temat zdrowia,

•inicjatywy, programy służące poprawie zdrowia,

•wychowanie fizyczne i zdrowotne w programach szkolnych i służbach publicznych,

•kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego,

•doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego,

•problemy zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego.

Pismo zostało zarejestrowane w bazie platformy naukowej „Index Copernicus” i podlega corocznej ocenie przy pomocy tzw. wskaźnika indeksacji, określającego jakość czasopisma naukowego i siłę jego oddziaływania. Wskaźnik ten za 2014 rok wyniósł 76,84 pkt (wartość znormalizowana 7,38 pkt). Jest to stosunkowo dobry wynik ponieważ np. w grupie przeszło stu ocenianych polskich czasopism o tematyce edukacyjnym znalazło się ono na dwunastej pozycji.

Kolejnym sukcesem jest umieszczenie „JPE&H” w 2015 roku na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część B, poz. 773). Na początek za publikację w piśmie przyznawane jest 5 punktów.

Życzymy Redakcji, aby czasopismo nadal było wydawane i rozwijane.