Grupa Regionalna Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta (PSAPCF)

Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele oraz Studenci!

Zespół inicjatywny złożony z nauczycieli akademickich Instytutu Studiów Edukacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przystępuje do  organizacji  Grupy Regionalnej Polskiego Stowarzyszenia   Animatorów  Pedagogiki  Celestyna  Freineta  ( PSAPCF ).  Jej  siedzibą  będzie  wyżej  wymieniona Uczelnia.

Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta jest formą ruchu freinetowskiego, który obejmuje nauczycieli wszystkich szczebli edukacji odczuwających potrzebę twórczej i autentycznej działalności pedagogicznej, dającej szansę na rozwój nauczycielom i uczniom, na  budowanie  własnej  autonomii,  poszerzania  granic demokracji i wolności /www.freinet.pl/.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych pedagogów, nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia oraz  studentów  do  współtworzenia Stowarzyszenia, pragnących zgłębić idee  pedagogiki  C. Freineta  oraz  rozwijać  kompetencje  niezbędne  do  stosowania  niekonwencjonalnych metod i technik pracy (od przedszkola po szkołę wyższą), odbiegających od  tradycyjnych wzorców  budowania  klimatu  kreatywności.

W spotkaniu  założycielskim  weźmie  udział Przewodnicząca PSAPCF mgr Kazimiera Piwko, która zapozna zebranych z głównymi kierunkami działań Stowarzyszenia. Ważnym punktem programu będzie wybór zarządu raciborskiej Grupy Regionalnej.

Spotkanie odbędzie  się 3 grudnia  2015  roku  (czwartek) o godzinie 15.00 w gmachu PWSZ w Raciborzu, ul. Słowackiego 55, w sali 229 ( budynek A, I piętro).

Serdecznie  zapraszamy.

                                                                       W  imieniu  grupy  inicjatywnej

                                                                        dr Kornelia  Solich

 

Racibórz, 28 listopada 2015 r.