Konkurs na nowe LOGO w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

KONKURS PLAKAT

 

Dotychczasowe Logo służyło Uczelni przez wiele lat, jednak nowe wyzwania, dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia i nowe środki przekazu coraz szerzej wykorzystywane w promocji skłaniają do poszukiwania nowego logo, które będzie ambasadorem wizji i tożsamości Uczelni, graficznym wyrażeniem wartości wyznawanych przez instytucję oraz skomunikuje znaczenia i emocje za pomocą obrazu. Im lepiej nowe logo przekaże oczekiwany obraz instytucji, tym efektywniej będzie ją promował.

ZAPRASZAMY!
wszelkie informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie internetowej
www.pwsz.raciborz.edu.pl/pwsz/konkurs-na-logo