Nagrody za najlepsze projekty realizowane przez studentów i doktorantów - StRuNa 2015

W 5. edycji Konkursu StRuNa zostaną nagrodzone koła naukowe i inne organizacje studenckie, które zrealizowały swoje projekty między 1 października 2014 roku a 30 września 2015 roku.

Konkurs StRuNa posiada 5 kategorii:

  • Projekt Roku 2015,
  • Koło Naukowe Roku 2015,
  • Wyprawa Roku 2015,
  • Konferencja Roku 2015,
  • Opiekun Roku 2015.

Zgłoszenia konkursowe należy wysyłać za pośrednictwem strony http://www.struna.edu.pl (zakładka "najlepsze w 2015 roku") do 23 listopada 2015 roku (poniedziałek), do godziny 23:59.

* Konkurs StRuNa jest częścią Programu StRuNa. W ramach Programu można również zamieszczać publikacje naukowe w czasopiśmie "StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców" oraz korzystać z ogólnopolskiej bazy organizacji i realizowanych przez nie projektów naukowych (obecnie baza zawiera informacje o 5487 kołach oraz innych organizacjach zrzeszających studentów i doktorantów).

** nazwa StRuNa została utworzona z pierwszych liter słów St-udencki Ru-ch Na-ukowy.

*** Programem administruje Fundacja "Fundusz Pomocy Studentom".

**** Uroczystość wręczenia nagród w tegorocznej edycji Konkursu StRuNa odbędzie się w grudniu br. w Warszawie.

***** Bieżące informacje o Konkursie można znaleźć na https://www.facebook.com/StudenckiRuchNaukowyStRuNa/.