Nowy kierunek - Turystyka i rekreacja

Rektor i Prorektorzy składają sedeczne gratulacje Dyrekcji i pracownikom Instytutu Kultury Fizycznej z okazji uzyskania uprawnień do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku "Turystyka i rekreacja"