Godziny rektorskie

W związku z planowanym inauguracyjnym piknikiem studenckim JM Rektor dr hab. inż. arch. Ewa Stachura zarządza na 7 października (środa) od 12:55 godziny rektorskie. Zarządzenie dotyczy studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji i obsługi.