I miejsce dla PWSZ w Raciborzu w kategorii NAJLEPSZA PUBLIKACJA WYDANA W RAMACH MIKROPROJEKTU

statW dniu 18 września 2015 r. w Dworku nad Stawem w Wodzisławiu Śląskim odbyła się Gala z okazji zakończenia II-go etapu realizacji projektu „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia”. Podczas uroczystości wręczono nagrody oraz wyróżnienia.
I miejsce w kategorii Najlepsza publikacja wydana w ramach mikroprojektu zdobyła nasza Uczelnia za mikroprojekt pt. „Śląsk w Europie - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej”. Podczas uroczystości na ręce Prorektora PWSZ w Raciborzu dra Pawła Strózika została przekazana statuetka „Silesianka” oraz dyplom.

 

dyplom