Harmonogram spotkań organizacyjnych studentów I roku

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH  STUDENTÓW I ROKU

(środa)   30.09.2015

zajęcia dydaktyczne  wg planów  od 1.10.2015  (czwartek –tydzień parzysty (P) )

Instytut Studiów Edukacyjnych i Sztuki  

Kierunek  Pedagogika   (wszystkie specjalności)

Kierunek  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

   godz.10.00 spotkanie organizacyjne   (wspólne dla obu kierunków) AULA DS

godz.11.00 szkolenie BHP   Aula DS

                                            

                                          

Instytut Studiów Społecznych   (ISS)

Kierunek  - Administracja

Kierunek – Bezpieczeństwo państwa

godz.10.00 spotkanie organizacyjne  A 340

godz.11.00 szkolenie BHP   Aula DS

                                 

 

Instytut Techniki (ITiA)

Kierunek  Automatyka i robotyka

godz.10.00 spotkanie organizacyjne    A320

godz.11.00 Przysposobienie biblioteczne  Biblioteka A122

                                                 

kierunek  Architektura

godz.10.30  spotkanie organizacyjne B202

godz.11.45 Przysposobienie biblioteczne  Biblioteka    A122

Instytut Neofilologii  (IN) ( wszystkie specjalności ) 

godz.14.00 spotkanie organizacyjne B202

Instytut Kultury Fizycznej   (IKF) ( wszystkie specjalności )

godz. 09.00 spotkanie organizacyjne A340 

godz.10.00 Przysposobienie biblioteczne  Biblioteka A122

                               

Szkolenie BHP  i Przysposobienie biblioteczne   jest obowiązkowe dla wszystkich studentów  (aby zaliczyć semestr konieczny wpis w indeksie).

- Szkolenie BHP prowadzone jest w wymiarze 4 godzin dydaktycznych..  Prowadzący szkolenie Marek Łaciok.

- Przysposobienie biblioteczne trwa 1 godzinę dydaktyczną . Szkolenie prowadzą pracownicy Biblioteki.

Szkolenia nie ujęte w  powyższym harmonogramie odbędą się w późniejszym terminie.