Studenci PWSZ w Przedszkolu nr 23 w Raciborzu

W jednym z ubiegłych tygodni, dokładnie 15. maja, zajęcia z pedagogiki i dydaktyki studenci pierwszego roku Wychowania Fizycznego zrealizowali na terenie Przedszkola nr 23 w Raciborzu, przy ul. Mysłowickiej 28. Studenci najpierw zapoznali się z organizacją Przedszkola, a następnie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych: ruchowych, które realizowała pani mgr Judyta Kwaśnica z grupą dzieci sześcioletnich. Po obejrzeniu zajęć, studenci wyszli z propozycją kontynuowania zabaw i gier w przedszkolnym ogrodzie, co spotkało się z entuzjazmem ze strony dzieci. Zainteresowanie zajęciami było tak duże, że do zabaw i gier organizowanych przez studentów dołączyły dzieci z pozostałych kilku grup przedszkolnych, przebywające w tym czasie w ogrodzie ze swoimi wychowawczyniami.

Wspomniane powyżej zajęcia stanowiły kontynuację wcześniej nawiązanej współpracy. Podobne obserwacje i organizacje zajęć dydaktycznych z dziećmi, z zakresu nauki języka angielskiego oraz z dziedziny sztuki – w ramach przedmiotu pedagogiki realizowanego na III roku filologii angielskiej i I roku Edukacji artystycznej – miały miejsce w listopadzie i grudniu 2014 roku. Studentów gościły wówczas grupy przedszkolne prowadzone przez następujące wychowawczynie, mgr Hanna Pytlik, mgr Iwona Terlecka, mgr Beata Mazurkiewicz i mgr Judyta Kwaśnica.

Za tę tak dobrze układającą się współpracę bardzo dziękujemy Dyrekcji, nauczycielom i dzieciom z Przedszkola nr 23 w Raciborzu. Spodziewamy się dalszej owocnej współpracy.

W imieniu studentów i własnym, wykładowca: dr Jolanta Gabzdyl

Fotografie i filmy: dr J. Gabzdyl