Test Satysfakcji Studenta 2015

test satysfakcji

W dniach 25.05.-10.06.2015 dostępny jest pod adresem http://ankieta.pwsz.raciborz.edu.pl/index.php/226765/lang-pl kwestionariusz Testu Satysfakcji Studenta. TSS jest elementem procesu doskonalenia systemu zapewniania jakości kształcenia. Jest to okazja dla studentów wyrażenia własnych odczuć i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Uczelni.
Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej jedynie z poziomu sieci komputerowej Uczelni.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w badaniu satysfakcji studentów.