Studenci Wychowania Fizycznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu

W ramach zajęć z Podstaw diagnostyki psychopedagogicznej, studenci III roku wychowania fizycznego ze specjalnością resocjalizacji wraz z wykładowcą, dr Jolantą Gabzdyl, przed paroma tygodniami odwiedzili raciborską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Przyjęci zostali przez dyrektorów, Pana mgr. Łukasza Kandziorę i Panią mgr Martę Wolnik. W ramach rekonesansu Poradni, w szczególności podejmowanych rozmów, wywiadów, jak i obserwacji poznali specyfikę funkcjonowania raciborskiej placówki. Szczegółowo przedstawiono im: (1) zadania podejmowane przez Poradnię, zwłaszcza te związane z dokonywaniem diagnoz dzieci i młodzieży; (2) realizowane programy; (3) właściwości kadry pracowniczej, jak też osób i instytucji korzystających z pomocy raciborskiej Poradni.

Studenci III roku Wychowania Fizycznego

Foto: dr Jolanta Gabzdyl