Prezydent ze swojej strony zapewnił, że będzie wspierał studentów praktykami i stażami

16 kwietnia prezydent miasta, Mirosław Lenk gościł w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na zaproszenie studentów Instytutu Studiów Społecznych.  Podczas spotkania rozmawiał z żakami na temat problemów społecznych Raciborza z perspektywy władz samorządowych.
Prezydent przybliżył studentom zadania włodarza miasta oraz omówił najważniejsze problemy Raciborza i strategie jego rozwoju. W ostatnie części studenci mieli okazję zadawania pytań prezydentowi.
Jednym z pierwszych pytań, które padło ze strony studenta III roku dotyczyło  możliwości uruchomienia w Raciborzu studiów II stopnia, ponieważ jak zaznaczył, żacy przy wyborze uczelni preferują te studia. Podkreślał także, że uruchomienie studiów II roku przyczyniłoby się do zmniejszenia depopulacji. Prezydent zgodził się, że problemem społecznym miasta jest znaczny ubytek ludności. Zaznaczył, że jest otwarty na wszelkie próby rozwiązania tego problemu.
Kolejne pytanie dotyczyło obwodnicy Rybnik –Opole, studentka dopytywała się na jakie lata jest przewidziana realizacja tego projektu. Odpowiedź włodarza miasta była krótka i treściwa, powiedział, że ukończenie obwodnicy zaplanowane jest na 2017. Padło również pytanie dotyczące tematu strefy ekonomicznej, czyli co z terenem po byłej cukrowni. Jak podkreślali studenci w tym miejscu znajduje się bardzo dobra baza kolejowa. Prezydent nie krył zdziwienia, że padło to pytanie, a studenci mają taką dużą wiedzę o miejskich inwestycjach. Wyjaśnił także  z jakimi trudnościami borykają się władze miasta chcąc pozyskać inwestorów.
Społeczność PWSZ w Raciborzu liczy na dalszą dobrą współpracę z władzami miasta. Prezydent ze swojej strony zapewnił, że będzie wspierał studentów praktykami i stażami, a także zachęcał do obywatelskiej aktywności.

opracował: Dawid Machecki student socjologii

2

2

4