Wystawa prac Henryka Fojcika i Kazimierz Frączka oraz Studentów Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych PWSZ w Raciborzu

plakat rzezba

Rzezba2

Rzezba3

Prezentowane prace ukazują dokonania twórcze WYKŁADOWCÓW oraz STUDENTÓW EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ w ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH.
Powstały w pracowni RZEŹBY, prowadzonej przez dr. Henryka Fojcika oraz w pracowni PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO, pod kierunkiem dr hab. Kazimierza Frączka. Ekspozycja jest efektem kształcenia na kierunku: Edukacja Artystyczna, przygotowującym do podejmowania samodzielnych działań na „polu twórczym".
Zagadnienia omawiane w czasie zajęć mają na celu kształtowanie aparatu manualnego, formowania percepcji wzrokowej, a także pogłębienie świadomości twórczej słuchaczy.
W trakcie zajęć student dotyka takich istotnych tematów, jak (między innymi) materia, forma czy treść.