Zmarła dr Janina Konopnicka

Portret cz bJanina Barbara Konopnicka urodziła się 12.02.1950 r. w Jarosławiu.
W 1971 r. ukończyła Studium Nauczycielskie w Raciborzu, kierunek Nauczanie Początkowe i Wychowanie Fizyczne, a w 1983 r. studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę doktorską napisała u prof. Jolanty Kwiatek na Uniwersytecie Opolskim i w maju 2011 r. uzyskała tytuł doktora.
W latach 1971-1983 pracowała jako nauczyciel nauczania początkowego w Szkole Podstawowej Nr 2. Następnie została wizytatorem Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Raciborza. W 1989 r. związała się ze Studium Nauczycielskim, następnie z Kolegium Nauczycielskim i z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, gdzie była zatrudniona jako kierowniczka Domu Studenta, nauczyciel, a potem wykładowca. Aktywnie działała w ZHP, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz Polskim Towarzystwie Pedagogicznym. W 2013 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa PWSZ jej książka „Szkoła i nauczyciel w środowisku raciborskim w latach 1945-1950”.
Pamiętamy ją jako osobę energiczną, życzliwą, wesołą i do końca (mimo poważnej choroby) pełną optymizmu.
Odeszła 1 kwietnia 2015 r.

 

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu "Jeruzalem" w sobotę 4 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00.