DYDAKTYKA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W STREFIE CISZY

Szanowni Państwo,
wychodząc na przeciw potrzebie czasów w których dane nam jest funkcjonować, jako dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem, społeczny lider ekologii i pasjonat ŚWIATŁA, ale nadewszystko CZŁOWIEK, któremu kondycja psychofizyczna młodego pokolenia nigdy nie była obojętna, postanowiłam wdrożyć w życie autorski program nauczania ŚWIATŁEM-BARWĄ-KRESKĄ. Bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach [33 lata praktyki pedagogiczno-artystycznej na wszystkich szczeblach edukacji] i kierując się ideą szacunku i pokory wobec Natury, spróbuję w ciągu najbliższych dwóch lat przybliżyć młodzieży i wszystkim zainteresowanym problemami edukacji artystycznej, jak niezgłębionym źródłem informacji i inspiracji twórczych jest środowisko naturalne [Arboretum Bramy Morawskiej i Rezerwat Leśno-Stawowy "Łężczok"] w którym mamy szczęście funkcjonować.
Wczorajsza próba integracji kilkudziesięcioosobowej grupy młodzieży - przedstawicieli raciborskiego Gimnazjum nr 1 [klasy artystyczne], raciborskiego i wodzisławskiego Liceum Plastycznego oraz studentów kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Raciborzu - pozwoliła na wyciągnięcie wielu wniosków do dalszej pracy nad kształtowaniem postaw, rozwijaniem wrażliwości i komunikacji międzyludzkiej. Symboliczne przekroczenie granicy oddzielającej świat zdominowany WARTOŚCIAMI WIRTUALNYMI - 3D, a NATURALNĄ RZECZYWISTOŚCIĄ, gdzie króluje D3 - nastąpiło na parkingu przed Arboretum Bramy Morawskiej. Przez najbliższe 3 miesiące, dzielące nas od pierwszego dnia lata i kolejnych warsztatów fotograficznych w Arboretum, młodzież będzie tworzyć swoje dzieła w różnych technikach plastycznych, czerpiąc inspiracje z zarejestrowanego w wyniku obserwacji materiału fotograficznego. Wszystkim, którzy pomogli mi zrealizować wczorajszą akcję i tym, którzy trzymali kciuki za jej powodzenie serdecznie dziękuję i życzę radosnego czerpania energii ze ŹRÓDŁA, jakim jest naturalne ŚWIATŁO. Zapraszam do współpracy i chwili zatrzymania na łonie Natury - dr Gabriela Habrom-Rokosz