AUTOPORTRET, CZYLI DOTYK ISTOTY FOTOGRAFII

W ramach DNI OTWRTYCH na specjalne życzenie Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu w pracowniach fotograficznych Zakładu Fotografii i Multimediów Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki PWSZ w Raciborzu, zorganizowane zostały warsztaty fotograficzne z zakresu technik srebrowych AUTOPORTRET [18.03.2015]. Kilkugodzinne warsztaty pozwoliły zaledwie dotknąć problemu istoty fotografii oraz tworzenia się obrazu fotograficznego w procesie klasycznym z zastosowaniem technik szlachetnych. Prowadząca warsztaty dr Gabriela Habrom-Rokosz, dziękuje młodzieży za aktywność i bardzo ciekawe rezultaty tej wspólnej fotograficznej przygody, jednocześnie zaprasza do pogłębiania tajemnic fotografii podczas kolejnych spotkań. Autorka foto-relacji Agnieszka król FOTON.