WYSTAWA GRAFIK - DWIE PRACOWNIE - W RYBNIKU

 

WYSTAWA GRAFIK "DWIE PRACOWNIE" W RYBNIKU
Aktualnie w siedzibie rybnickiej Fundacji Elektrowni Rybnik prezentowana jest twórczość studentów kierunku: EDUKACJA ARTYSTYCZNA w zakresie sztuk plastycznych realizujących swoje twórcze pasje pod fachowym okiem dr. hab. Franciszka Niecia w ramach działalności niedawno powołanego Studenckiego Koła Naukowego GRAFIT. Tym razem dokumentację fotograficzną z wernisażu wystawy wykonał student Uniwersytetu Wiedeńskiego - inicjator powołania Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON - Adam Rokosz OP.