Edukacja artystyczna w praktyce

 

W ramach bardzo dobrze rozwijającej się od kilku lat współpracy pomiędzy Gimnazjum Nr 1 w Raciborzu a Instytutem Studiów Edukacyjnych i Sztuki, zrealizowane zostały kolejne warsztaty twórcze w których uczniowie z klas artystycznych G1 poznali praktycznie zasady funkcjonowania pracowni specjalistycznych przy ul. Lwowskiej 9. Rolę przewodników i jednocześnie młodych twórców pełnili studenci kierunku: EDUKACJA ARTYSTYCZNA w zakresie sztuk plastycznych pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz. Uczniowie mieli okazję spotkać się również z prowadzącymi pracownie artystyczne: prof. Kazimierzem Cieślikiem ASP Katowice, dr hab. Franciszkiem Nieciem POP Rydułtowy i PWSZ Racibórz i dr Magdaleną Gogół-Peszke PWSZ Racibórz. Szerszy materiał na temat warsztatów i współpracy pomiędzy instytucjami opublikowany zostanie w najbliższym wydaniu Eunomii. Materiał fotograficzny przygotowali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON Oraz mgr Roman Szczasny - nauczyciel zajęć artystycznych i plastyki G1.