AKTYWNE FERIE Z FOTON-em

Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON na stałe wpisało sobie do harmonogramu działań dzielenie się doświadczeniami na płaszczyźnie szeroko pojętej dydaktyki artystycznej z priorytytowym traktowaniem FOTOGRAFII. Podczas tegorocznej przerwy międzysemestralnej pracownie artystyczne Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki wypełniła 30-osobowa grupa uczestników warsztatów fotograficznych POWIĘKSZENIE, prowadzonych pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz przy współpracy członków FOTON-u: Sabiny Wyskiel i Daniela Chyrchla - studentów kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Bartosza Migockiego - ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu. Młodzież szkół średnich miała okazję praktycznie poznać warsztat fotografii klasycznej. Kilkanaście godzin spędzonych bardzo aktywnie młodzież podsumowała jednoznacznie: "Kiedy możemy znowu przyjść do instytutu?"