VI Międzynarodowym Turnieju Budowlanym z udziałem studentów Architektury PWSZ w Raciborzu

W dniach 4-5 grudnia 2014 ruszyła VI edycja Międzynarodowego Turnieju Budowlanego. Organizatorem był Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu. Wzorem ubiegłych lat Instytut Techniki i Architektury został zaproszony przez organizatorów do współpracy, która polegała na przedstawieniu wykładu dr inż. architekta Jarosława Figaszewskiego pt; „Podstawy rysunku architektonicznego z przybliżeniem historii i zasad perspektywy oraz kompozycji", oraz lekcji demonstracyjnej z Rysunku odręcznego przeprowadzonej przez pracowników Instytutu Techniki i Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu: dr inż. arch. Joannę Sokołowską Moskwiak.

Warsztaty rysunku architektonicznego były dedykowane dla uczniów gimnazjum i technikum budowlanego, a liczba uczestników przerosła najśmielsze oczekiwania. Ponad 60 osób zasiadło do rysowania kompozycji martwej natury ułożonej z elementów i materiałów budowlanych dostarczonych przez firmę Wienerberger.
Do udziału w warsztatach zostali również zaangażowani studenci kierunku Architektura i Urbanistyka PWSZ w Raciborzu, którzy dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodzieżą.
Szczególne podziękowania wyrażamy organizatorom w osobach mgr. Jacek Kąsek, mgr inż. arch. Karolina Kostka Sczyrba i mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba za perfekcyjnie przygotowane wydarzenie i fantastyczną atmosferę