INSTYTUT TECHNIKI I ARCHITEKTURY ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy projektów i prac studenckich powstałych w ramach przedmiotów prowadzonych na kierunku Architektura i Urbanistyka.

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA PWSZ w Raciborzu

Raciborskie Centrum Kultury - gospodarzem tegorocznej edycji wystawy prac studentów kierunku

Architektura i Urbanistyka PWSZ w Raciborzu

rck- otwarcie wystawy i wernisaż odbędzie się w dniu 23. 10. 2014 o godz. 17.00


- miejsce wystawy: Raciborskie Centrum Kultury, Racibórz ul. Chopina 21


- wystawa trwać będzie od 23.10.2014 do 21.11. 2014

INSTYTUT TECHNIKI I ARCHITEKTURY ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy projektów i prac studenckich powstałych w ramach przedmiotów prowadzonych na kierunku Architektura i Urbanistyka.

Wystawa prezentować będzie dorobek projektowy studentów ITiA kierunku Architektura i Urbanistyka w ujęciu przekrojowym ale również stanie się doskonałym miejscem wymiany informacji dla wszystkich zainteresowanych studiami na tym kierunku.