Godziny rektorskie 10 listopada 2014

                                                                                               Racibórz, 21 października 2014 r.

KOMUNIKAT

            Decyzją JM Rektora PWSZ w Raciborzu dr. hab. Michała Szepelawego, prof. nadzw. dzień 10 listopada 2014 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i od pracy dla wszystkich pracowników Uczelni.