Informacja o kursie dla kandydatów na sędziów piłki nożnej

 

Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Raciborzu w porozumieniu z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej organizuje kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej. Wymagania stawiane kandydatom  to dobry stan zdrowia oraz zainteresowanie tą dziedziną sportu. Cena kursu to 150 zł, w tym przepisy gry w piłkę nożną. Spotkanie organizacyjne w dniu 13.10.2014. o godz.16.30 w siedzibie Podokręgu Racibórz, przy ul. Londzina 46/6.

Chęć wzięcia udziału w kursie należy zgłaszać w Podokręgu Racibórz tel. 32/415-32-98 lub u kol. Zdzisława Matysiaka tel. 507 319 180."

Kurs sedziow pilki