SPORT KU RADOŚCI W OBIEKTYWIE FOTONU

autorki zdjęć: Alicja Świerczyńska FOTON, Kinga Korasiak FOTON i dr Gabriela Habrom-Rokosz - opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON.