Konkurs na opracowanie logo Gminy Kornowac

 

Gmina Kornowac

Wójt Gminy Kornowac ogłasza, pod hasłem "Kornowac - Gmina z widokami", konkurs na opracowanie logo Gminy Kornowac. Projekt powinien uwzględniać turystyczno - rolniczy charakter gminy. Kolorystyka dowolna.

Nagroda za najlepszy projekt logo - 300,00 zł.

Praca powinna być przygotowana na papierze formatu od A4 do A3 oraz zapisana w postaci elektronicznej na płycie CD w formacie JPEG.

Termin składania prac  - 15-06-2014 r. Projekty należy składać w Biurze Promocji PWSZ, pokój 131, w zaklejonej kopercie z oznaczeniem autora oraz tytułem "Logo Gminy Kornowac".