Upływa termin składania wniosków na stypendia

Przypominamy, że termin składania wniosków stypendialnych (wszystkie rodzaje) na semestr letni roku akademickiego 2013/2014 upływa 07 marca 2014r. Osoby korzystające ze stypendium w semestrze zimowym również zobligowane są do złożenia podania w w/w terminie, gdyż stanowi to obligatoryjny warunek ubiegania się o uzyskanie świadczenia socjalnego w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego.