NOWY KIERUNEK STUDIÓW „ADMINISTRACJA” W PWSZ W RACIBORZU

administracja

Dnia 6 lutego 2014r., Polska Komisja Akredytacyjna nadała uprawnienia PWSZ w Raciborzu, do prowadzenia kształcenia na kierunku „administracja”.
Obecnie oczekujemy na ostateczną, zatwierdzającą decyzję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.