KOMPOZYCJE STUDENTÓW KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

 

zeDSC02050 1600x1200

 

Studenci I roku Architektury mają za sobą pierwszy przegląd w ramach przedmiotu Wstęp do projektowania I. Ich pierwszym zadaniem było wykonanie 3 kompozycji płaskich z dowolnie wybranych figur geometrycznych. Elementy mogły być zróżnicowane pod względem wielkości, koloru, czy faktury materiału. Należało wykonać trzy rodzaje kompozycji zbudowanych w oparciu o czytelne zasady.

Studenci w większości przypadków wybrali elementy geometryczne prostokreślne, tylko nieliczne kompozycje stworzone zostały z form obłych lub z elementów, których fragment stanowił wycinek koła, elipsy lub łuku. Oprócz trójkątów, trapezów oraz równoległoboków projektowano elementy o skomplikowanych kształtach. Ich zestawienia stworzyły nowe, nieraz nieoczekiwane formy. Autorzy prac w sposób świadomy tworzyli poszczególne kompozycje, m.in. otwartą, zamkniętą, symetryczną, czy swobodną. Zasada kompozycyjna jest tu czytelna natychmiast. Zestawienie wybranych trzech rodzajów układów kompozycyjnych również nie jest przypadkowe, ponieważ sąsiadujące ze sobą formy wzajemnie na siebie oddziałują. Studenci eksperymentowali nie tylko z formą lecz także z kolorem dając wyraz wrażliwości plastycznej i znajomości reguł rządzących formą plastyczną.

 

Do obejrzenia wszystkich prac studenckich zapraszamy na stronę galerii Instytutu Techniki i Architektury.

Prowadzący przedmiot:

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. ndzw. PWSZ

dr inż. arch. Joanna Serdyńska

dr inż. arch. Joanna Sokołowska - Moskwiak

mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba

zeDSC02050 1600x1200

zeDSC02054 1600x1200

zeDSC02021 1600x1200

zeDSC02044 1600x1200

zeDSC02036 1600x1200

zeDSC02033 1600x1200

zeDSC02028 1600x1200