Konferencje 2013 – Projekty Badawcze i Rozwojowe

Mgr Katarzyna Papież – Pawełczak z Instytutu Techniki i Architektury PWSZ w Raciborzu gościła jako prelegent w organizowanej przez Uniwersytet Śląski konferencji pt.: „Skuteczne planowanie projektów badawczych i rozwojowych”, wygłaszając referat pt.: „Ryzyko w projektach Badawczo-Rozwojowych”. Ponadto była uczestnikiem tegorocznego Warszawa Design Festival Soho Factory oraz III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, pod hasłem DESIGN W BIZNESIE, umiejętności i kompetencje w MS oraz WSPARCIE POLSKICH MŚP W PROGRAMACH RAMOWYCH UE- SUKCESY I NIEWYKORZYSTANE SZANSE. JAK ZWIĘKSZYĆ WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW RAMOWYCH PRZEZ POLSKICH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW?