"SŁOWO – OBRAZ - DŹWIĘK"

 

20130912-1

Raciborskie Centrum Kultury

zaprasza na wernisaż wystawy fotografii

ADAMA ROKOSZA OP

‘’SŁOWO – OBRAZ - DŹWIĘK’’

13  września 2013r. o godz. 17.00

Galeria Sztuki Współczesnej RCK RDK, ul. Chopina 21

 

Adam Rokosz OP /FOTOGRAFIA, MUZYKA/

Urodzony w Raciborzu. Ukończył I LO im. Jana Kasprowicza w Raciborzu (2003). Studiował w Ratyzbonie (Uniwersitä Regensburg) – Muzykologię, Zarządzanie, Informacje oraz Germanistykę. Doświadczenie zawodowe zdobył jako administrator sieci komputerowych oraz pielęgniarz. Niezależnie fotografował. Po ukończeniu studiów (2009) wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego (Ordo Praedicatorum – OP). Mieszka i studiuje w Wiedniu.

Dr Jacek Molęda /POEZJA/- anglista, wykładowca PWSZ, nauczyciel w I LO w Raciborzu. Poeta , który debiutował  w roku 1984 na łamach  "Tak i Nie", członek Związku Literatów Polskich. Wydał do tej pory cztery  zbiory wierszy.  Jak sam mówi, „ tworzę wzdłuż 50. równoleżnika, który jest dla mnie jak granica, a tę lubię przekraczać. Ten równoleżnik zaczyna  się w czeskiej Pradze, a kończy w Krakowie. Czasem wydłuża się aż do Wysp Brytyjskich, ale Lwów€“ to niezrozumiała egzotyka.”