PROGRAM STAŻOWO-SZKOLENIOWY TOP 500 INNOVATORS SCIENCE-MANAGEMENT-COMMERCIALIZATION

ToP500innovators

Mamy zaszczyt poinformować,  że dr inż. arch. Jerzy Cibis z Instytutu Techniki i Architektury PWSZ w Raciborzu został wyróżniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zaproszony do udziału w programie stażowo-szkoleniowym Top 500 Innovators Science-Management-Commercialization.

Jest to największy w historii program szkoleniowy dla osób zajmujących się badaniami naukowymi i komercializacją ich wyników. Obejmuje on 9-tygodniowy program stażowo-szkoleniowy na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Unversities), np. Stanford University, University of California w Berkeley, University of Cambridge.

Staże naukowe w firmach: Haas School of Business na UC Berkeley, SPLUNK, SYNOPSYS, GOOGLE & PAX Water, centrów badawczych NASA Ames, Laboratory, VMS (Vertical Motion Simulator), Narodowych Laboratoriów Lawrence Livermore oraz NASA Armes Research Center, INTEL, AUTODESK CAD, HP i inne w Dolinie Krzemowej. 

Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki.

Tegoroczna liczba kandydatów starających się o uzyskanie stażu wyniosła 725. Liczba miejsc wyniosła 20. Dr inż. arch. Jerzy Cibis uzyskał piątą lokatę - tym bardziej gratulujemy.

dr inż. arch. Adam Bednarski