StRuNa - Biuletyn Młodych Naukowców

StRuNa.jpg

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informację o rozpoczęciu kolejnego naboru tekstów do pisma prezentującego osiągnięcia naukowe studentów i doktorantów "StRuNa - Biuletyn Młodych Naukowców". Teksty zgłoszone w niniejszym naborze ukażą się drukiem w grudniu bieżącego roku.

Celem prowadzonego naboru jest umożliwienie najmłodszym przedstawicielom społeczności akademickiej opublikowania artykułów mogących wnieść wkład w rozwój nauki. Redakcja nie przyjmuje żadnych wstępnych założeń odnośnie tego, z jakimi dyscyplinami naukowymi mają być związani autorzy artykułów, ani jakie mają reprezentować typy uczelni czy ośrodki akademickie. "StRuNa" jest ogólnopolskim (niezwiązanym z żadną uczelnią), niezależnym (wydawanym przez organizację pozarządową) drukowanym czasopismem naukowym (ISSN 2299-3088).

Publikacja artykułów jest bezpłatna.

Nieprzekraczalny termin przyjmowania kompletnych publikacji, spełniających wszystkie wymogi formalne, upływa 8 września 2013 r. o godzinie 23.59.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
http://struna.edu.pl/biuletyn-mlodych-naukowcow.html

BMN_StRuNa.jpg