Konkurs na najlepszy biznesplan - do wygrania laptopy

logo aip

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Informujemy, iż z dniem 14 listopada 2012 r.

został ogłoszony Konkurs na Najlepszy Biznesplan.

 

Prace konkursowe należy zgłaszać w terminie

19 listopada - 03 grudnia 2012r do godz. 15.00.

 

 

Dokumentację konkursową należy złożyć osobiście:

Biuro Projektów Unijnych, ul. Lwowska 9, 47-400 Racibórz

lub od 26.11.2012 r. PWSZ- budynek główny, ul. Słowackiego 55 p. 132, 47-400 Racibórz

                                      

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest kompletne i czytelne wypełnienie formularza konkursowego z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Konkursu na Najlepszy biznesplan.

Szczegóły na stronie internetowej
www.aip.pwsz.raciborz.edu.pl