Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

GHR 04

fot. Gabriela Habrom-Rokosz

GHR 02GHR 04GHR 05
GHR 06
GHR 07
GHR 08
GHR 09
GHR 10
GHR 11
GHR 12
GHR 13
GHR 14
GHR 15
GHR 16
GHR 17