Umowy Partnerskie w Programie ERASMUS+

 

 

UMOWY

BILATERALNE Z UCZELNIAMI PARTNERSKIMI

W PROGRAMIE ERASMUS+

 

University of Ostrava

Faculty of Arts

Department of English and American Studies
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5,

701 03 Ostrava

Czech Republic

ERASMUS CODE: CZ OSTRAVA02

http://ff.osu.cz/

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Department of Art Education

Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy
Českobratrská 16
701 03 Ostrava
Czech Republic

ERASMUS CODE: CZ OSTRAVA02

http://pdf.osu.cz/

Palacký University Olomouc

Faculty of Edukation

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5,
771 40 Olomouc

Czech Republic

ERASMUS CODE: CZ OLOMOUC01

http://www.pdf.upol.cz/

 

University of Presov in Presov

Faculty of Edukation

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE

Pedagogická fakulta

17 novembra 15,

080 01 PREŠOV

Slovakia

ERASMUS CODE: SK PRESOV01

http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/

Palacký University Olomouc

Faculty of Healt of Sciences

Department of Specialised Subjects and Practical Skills

Fakulta zdravotnických věd

Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností

Tř. Svobody 8,

771 11 Olomouc

Czech Republic

ERASMUS CODE: CZ OLOMOUC01

http://www.fzv.upol.cz

Palacký University Olomouc

Faculty of Arts

Department of English and American Studies

Filozofická fakulta

Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

Czech Republic

ERASMUS CODE: CZ OLOMOUC01

http://www.ff.upol.cz

International University of Sarajevo (IUS)

Hrasnička cesta 15

71210 Ilidža

Sarajevo

Bosnia i Herzegovina

http://www.ius.edu.ba