Program Ramowy Horyzont 2020

horyzont 2020

PROGRAM RAMOWY HORYZONT 2020 (LOGO)

na stronie MNiSW - http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/;

strona Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/