Władze uczelni

J.M. Rektor

prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura

 Stachura Ewa

 

Prorektor do spraw rozwoju i organizacji
dr Jakub Berezowski

 Berezowski Jakub

 

Prorektor do spraw dydaktyki i studentów
dr Paweł Strózik

 Strozik Pawel

 

Kanclerz

dr inż. arch. Janusz Faron
 

kanclerz januszfaron

 

 

Dyrektor Instytutu Architektury

dr inż. Joanna Sokołowska-Moskwiak

  

Sokolowska Moskwiak

 

 

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej
dr Marcin Kunicki

dr Marcin Kunicki foto.Iwona Karwot FOTON

 

 

Dyrektor Instytutu Neofilologii
dr Daniel Vogel, doc.

dr D.Vogel mini foto

  

 

Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki 
dr Beata Fedyn, doc.

Fedyn Beata

 

 

Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych

dr Dariusz Chojecki

dr Dariusz Chojecki

 

  

 Dyrektor Instytutu Techniki

dr inż. Tomasz Czyszpak

Czyszpak Tomasz

   

 

Kwestor

mgr Agnieszka Dereń

 

 

 

Pełnomocnicy Rektora

  • Pełnomocnik Rektora PWSZ w Raciborzu do spraw ochrony informacji niejawnych – mgr Leszek Nowak
  • Pełnomocnik Rektora do spraw osób niepełnosprawnych – mgr Zofia Jędorowicz
  • Pełnomocnik Rektora do spraw komunikacji z otoczeniem zewnętrznym – dr inż.arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak
  • Pełnomocnik Rektora ds. Kontroli Zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu – mgr Agnieszka Hajduczek

Rzecznicy Dyscyplinarni

  • Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów – dr inz.arch. Joanna Sokołowska – Moskwiak
  • Rzecznik Dyscyplinarny do spraw nauczycieli akademickich – dr hab. Jarosław Cholewa