Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków PWSZ w Raciborzu

- Zebranie założycielskie

W dniu 12 kwietnia br. w Państwowej Wyżej Szkole Zawodowej w Raciborzu przy ulicy Słowackiego 55 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków PWSZ w Raciborzu. W zebraniu wzięło udział 19 członków- założycieli.

Obrady otworzył prof. nadzw. dr hab. Jerzy Pośpiech, Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni, który następnie przewodniczył zebraniu. Przewodniczący przywitał zebranych i zapoznał z celem spotkania, przypominając, iż idea powołania Stowarzyszenia była podnoszona w minionych latach przez wiele osób, które w sposób szczególny odczuwały więź z Naszą Uczelnią. Wśród osób tych wyróżniamy liczne grono absolwentów, z których każdy cząstkę swego życia i serca pozostawił w murach początkowo Studium Nauczycielskiego, Kolegium Nauczycielskiego i wreszcie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Wielu z nas chętnie spotka się z kolegami i koleżankami z czasu studiów…nawet po wielu latach. Nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia jest zatem integrowanie absolwentów i sympatyków Naszej Uczelni poprzez wspieranie ich w organizowaniu spotkań i zjazdów koleżeńskich oraz utrzymywaniu łączności absolwentów, a także osób zaprzyjaźnionych z macierzystą Uczelnią.

Po przywitaniu i wygłoszeniu słowa wstępnego przez Pana Prorektora Jerzego Pośpiecha nastąpił wybór protokolanta, ustalenie sposobu głosowania oraz podejmowania uchwał. W kolejnym etapie obrad przewodniczący zapoznał zebranych z projektem Statutu. W toku dyskusji nad projektem nie zgłoszono żadnych uwag i statut został przyjęty jednogłośnie, po czym nastąpił wybór Komitetu Założycielskiego drogą jawnego głosowania. W skład Komitetu Założycielskiego weszli:

- Marek Kurpis- prezes

- Mariusz Kaleta- wiceprezes

- Małgorzata Dastig- wiceprezes

- Joanna Białas- skarbnik

- Sonia Pachel- sekretarz,

Komitet Założycielski po uporządkowaniu dokumentacji oraz złożeniu wniosku o rejestrację w sądzie zwoła walne zgromadzenie, na którym ukonstytuuje się Zarząd Założycielski oraz Komisja Rewizyjna.

W trakcie posiedzenia dyskutowano również nad różnymi sposobami odszukania i dotarcia do absolwentów PWSZ w Raciborzu. Postanowiono, że informacja o powstaniu Stowarzyszenia powinna być nagłośniona w mediach lokalnych oraz propagowana wśród kolegów i znajomych w Polsce a nawet Świecie. Na tym etapie zakończono zebranie założycielskie, zaś świeżo powołana Komisja przystąpiła do omawiania organizacji pierwszego planowanego zjazdu absolwentów SN-u, obejmującego roczniki 1989-1991 kierunku Wychowanie Fizyczne, który według ustaleń odbędzie się 18-19 września 2010r.

Postanowiono, że kolejne zebranie zostanie zwołane po przygotowaniu dokumentacji w celu rejestracji w sądzie.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w budynku głównym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, przy ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz. Do stowarzyszenia może dołączyć każda osoba identyfikująca się z jego celami i która wystąpi do zarządu z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków.

Kontaktowy adres tymczasowy- do czasu uruchomienia domeny internetowej Stowarzyszenia:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretarz
Stowarzyszenia Absolwentów
i Sympatyków PWSZ w Raciborzu
Sonia Pachel