Historia uczelni

 

1946 - początek kształcenia nauczycieli w Państwowym Liceum Pedagogicznym;

1954 - 1973 - przekształcenie PLP w Studium Nauczycielskie (SN); intensywna rozbudowa obiektów dydaktycznych;

1973 - 1981 - na bazie SN działa Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN), jako zamiejscowy oddział Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie;

1974 - 1977 - w obrębie obiektów CDN pracuje punkt konsultacyjny Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach (WSWF); 

1977 - 1981 - w obiektach CDN działa Filia a następnie Wydział katowickiej WSWF (obecnej Akademii Wychowania Fizycznego); 

1981 - powołanie Studium Wychowania Przedszkolnego (SWP), po roku przekształcone w Studium Nauczycielskie (SN);

1981 - 1985 - w obiektach SN funkcjonuje Oddział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu (obecnego Uniwersytetu Opolskiego);

1992 - utworzenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych;

1993 - na bazie Studium Nauczycielskiego powstaje Kolegium Nauczycielskie o specjalności wychowanie fizyczne i zdrowotne;

2002 - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 roku (Dz. Urz. Nr 16, poz 1152) utworzono z dniem 1 lutego 2002 roku Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu.