Konkurs

Protokół z posiedzenia jury konkursu na znak graficzny OBCHODÓW 800-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU RACIBÓRZ

Protokół z posiedzenia jury konkursu na znak graficzny

Jury obradowało w dniu 11.07.2016 w składzie:

- dr Henryk Fojcik - Przewodniczący Komisji

- dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak - sekretarz

- dr inż. arch. Beata Kuc-Słuszniak

- dr Karolina Stanieczek

- Magdalena Czech-Majer - Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Racibórz

- Elena Głowcz - Inspektor ds. promocji Urządu Miasta Racibórz 

zgodnym z regulaminem Konkursu: Na konkurs wpłynęły 4  projekty opatrzone kodem cyfrowym,

584126

384664

941124

778546

które zostały złożone w terminie określonym w Regulaminie. Komisja otworzyła wszystkie koperty zawierające projekty.

Jury przystąpiło do głosowania, w którym projekt opatrzony kodem  778546  otrzymała  punktów 20,

W związku z tym projekt:, którego autorem jest p. Magdalena Kajzar został uznany za zwycięski.

Sekretarz konkursu

Joanna Sokołowska Moskwiak

 

 

----

Protokół z posiedzenia jury konkursu na znak graficzny LOGO PWSZ w Raciborzu

Jury obradowało w dniu 4 lutego 2016 w składzie zgodnym z regulaminem Konkursu: prof. nadz. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura – Rektor PWSZ w Raciborzu; mgr inż. arch. Wojciech Krzyżek v-ce Prezydent Raciborza, prof. dr hab. Andrzej Getter – ASP Kraków, dr hab. Franciszek Nieć, dr Henryk Fojcik, dr Magdalena Gogół Peszke, p. Kamil Szypuła. Na konkurs wpłynęło  15 projektów opatrzone kodem cyfrowym,

122031, 860227, 121907, 300776, 662016, 275143, 091108, 890901, 121213, 690369, 617176, 114110, 852710, 272111,

300776, 002645

które zostały złożone w terminie określonym w Regulaminie. Komisja otworzyła wszystkie koperty zawierające projekty i na początku przeprowadziła ich wstępną selekcję. Po tym etapie pozostały projekty opatrzone następującymi kodami cyfrowymi:

122031, 662016, 617176

Po dyskusji Jury przystąpiło do głosowania, w którym projekt opatrzony kodem  122031 otrzymała punktów 18,

a praca opatrzona kodem 617176  –  14 punktów.  Praca o kodzie 662016 punktów 10. W związku z tym projekt: którego autorem jest p. Marta Elżbieta Urbańska został uznany za zwycięski, a projekt, którego autorem jest p. Anna Grabska  – za wyróżniony.

Rektor PWSZ podejmie dalsze kroki związane z ewentualną zmianą logo Uczelni.

Członkowie jury:

Ewa Stachura, Wojciech Krzyżek, Andrzej Getter, Franciszek Nieć, Henryk Fojcik, Magdalena Gogół Peszke, Kamil Szypuła

Sekretarz konkursu

Joanna Sokołowska Moskwiak