Procedury wyjazdu - Studenci

 Informujemy, że kwalifikacje na wyjazd za granicę w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 rozpoczną się w kwietniu. W międzyczasie zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi procedurami oraz ofertą uczelni partnerskich.

1. Procedura organizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

2. Procedura mobilności studentów i pracowników realizowana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z KRAJAMI PARTNERSKIMI - UMOWA KA103

3. Procedura mobilności studentów i pracowników realizowana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z KRAJAMI PARTNERSKIMI - UMOWA KA107

 

Uczelnie, z którymi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu posiada ważne, podpisane umowy na wymianę studentów znajdują się tutaj.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Programu Erasmus+ przy ul. Lwowskiej 9 lub pod nr tel. 417 04 32.